برچسب: بازار
افزایش قیمت مرغ، حبابی بیش نیست!
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه
رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان:

افزایش قیمت مرغ، حبابی بیش نیست!

رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: افزایش قیمت مرغ در بازار، یک حباب است.

دیدگاه های اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب را در بازار پیاده سازی نماییم/ زمینه ساز تحقق بازار اسلامی، اقتصاد مقاومتی است
۳۱ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دیدگاه های اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب را در بازار پیاده سازی نماییم/ زمینه ساز تحقق بازار اسلامی، اقتصاد مقاومتی است

فعال رسانه ای استان گلستان به مناسبت فرا رسیدن روز اصناف گفت: بایستی دیدگاههای رهبر انقلاب در اقتصاد مقاومتی از طریق اصناف پیاده سازی شود.