برچسب: چای گیلان
مطالعه زیست‌ فناوری به‌نژادی چای در گیلان
۵ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مطالعه زیست‌ فناوری به‌نژادی چای در گیلان

رئیس پژوهشکده چای از مطالعات ژنتیک، زیست‌فناوری و فیزیولوژی چای با استفاده از روش‌های بیومتری، تکنیک‌های متداول و پیشرفته در به‌نژادی چای در این پژوهشکده خبر داد.