برچسب: اشرافی گرایی
یادداشتی در باب اشرافی گرایی مسئولین!
۲۴ دی ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
محسن رایجی؛

یادداشتی در باب اشرافی گرایی مسئولین!

بنده حق می دهم به مسئولین که مطالبات مردم برایشان قابل درک نباشد چرا که کسی که حقوق نجومی می گیرد(ذخیره نظام محسوب می شود) چه میفهمد نابودی سرمایه مردم در این صندوق ها چیست؟