دسته: فرهنگیRSS
برونسپاری خصولتی تالار فخرالدین!!!
۳ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

برونسپاری خصولتی تالار فخرالدین!!!

یک فعال فرهنگی و هنری استان گفت: شیوه برونسپاری فعلی تالار فخرالدین خصولتی (خصوصی-دولتی) است و منجر به اتفاق تازه ای نخواهد شد.